info@hidrosplet.com

  +387 51 385 190

  Obilićeva bb, Trn, Laktaši

Riječna hidrotehnika

Početna  /  Riječna hidrotehnika

Riječna hidrotehnika

Riječna hidrotehnika


Podrazumijeva izvođenje radova na uređenju i regulaciji otvorenih vodotoka, kao što je čišćenje, košenje i krčenje odvodnih kanala i riječnih korita, zemljani radovi na povećanju proticajnog profila vodenih tokova, izgradnja nasipa i kamenih i betonskih obaloutvrda, izgradnja objekata u riječnoj hidrotehnici i sl.

Preduzeće je ovlašteno i osposobljeno za izvođenje gotovo svih radova riječne hidrotehnike.

Izdvajamo:

  • Regulacija korita rijeke Bukovice, opština Laktaši
  • Regulacija korita rijeke Stupčevice u MZ Trn, opština Laktaši
  • Regulacija kortia Mahovljanske rijeke, opština Laktaši

Foto galerija


Pogledajte fotografije realizovanih projekata

Top