info@hidrosplet.com

  +387 51 385 190

  Obilićeva bb, Trn, Laktaši

Vaš pouzdan partner
Hidrotehnika i građevinski radovi

Uz dugogodišnje iskustvo, stručan i odgovoran kadar, kao i savremenu opremu spremni smo izvesti gotovo sve radove iz domena djelatnosti preduzeća.

Komunalna hidrotehnika

Gradimo i održavamo sisteme komunalne hidrotehnike (vodovodni i kanalizacioni sistemi, instalacije, oprema i objekti).

Riječna hidrotehnika

Izvodimo radove na uređenju i regulaciji otvorenih vodotoka, zemljane radove na povećanju proticajnog profila vodenih tokova, izgradnja nasipa...

Niskogradnja i građevinski radovi

Izvodimo izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, radove na vanjskim uređenjima objekata visokogradnje, izgradnju objekata niskogradnje...

Ostale usluge

Bavimo se projektovanjem iz oblasti hidrotehnike, transportom u unutrašnjem saobraćaju za sve vrste roba i materijala...

Stručnost

Zapošljavamo stručan, obučen i odgovoran kadar sa višegodišnjim iskustvom.
 

Opremljenost

Posjedujemo vlastitu opremu i mehanizaciju za izvođenje svih radova iz domena djelatnosti.
 

Odgovornost

Odgovorno ispunjavamo ugovorene obaveze, kako u pogledu kvaliteta i roka, tako i u pogledu specifičnih zahtjeva naših klijenata.
 

Zaštita na radu

Posebnu pažnju posvećujemo kontroli procesa i opreme u smislu primjene mjera zaštite na radu.
 

Adekvatno opremljeni

Opremljenost

Preduzeće posjeduje vlastitu opremu i mahanizaciju za izvođenje radova iz domena djelatnosti preduzeća. Sva raspoloživa oprema, alati i mehanizacija je u vrlo dobrom stanju, dobar dio nov i u garantnom roku sa upotrebnim dozvolama za rad na zadacima kojima su namjenjeni.

Posebna pažnja se posvećuje kontroli opreme u smislu primjene mjera zaštite na radu, propisanih aktima preduzeća iz oblasti zaštite na radu.

Spremni na sve izazove

Zaposleni

Zapošljavamo obučen, stručan i odgovoran kadar za izvođenje svih radova i usluga iz djelatnosti preduzeća, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Rukovodni tehnički kadar, kao i zaposleni radnici posjeduju odgovarajuće licence, specijalističke obuke i certifikate za obavljanje radnih zadataka na koje su raspoređeni. Posebna pažnja se posvećuje primjeni mjera zaštite na radu, propisanih aktima preduzeća iz oblasti zaštite na radu.

Preduzeće je posvećeno konstantnom unaprijeđenju nivoa usluge, te stoga konstantno ulaže, prije svega u usavršavanje svojih zaposlenih, savremenu opremu i odgovarajuća softverska rješenja u cilju što postizanja što boljih organizacionih sposobnosti. Najbitniji segment društva jesu naši radnici, koji imaju značajnu ulogu u planiranju, odlučivanju i organizaciji pojedinih aktivnosti. Preduzeće je posvećeno timskom radu, zaposleni se međusobno dopunjuju znanjima i vještinama, te kao takvi predstavljamo preduzeće u kojem vlada pozitivna radna atmosfera.

Ukoliko ste vrijedni, obrazovani, stručni i ambiciozni, želite da naučite i da postanete dio našeg tima PRIJAVITE SE, očekujemo Vas.

Pouzdan partner

Poslovanje i klijenti

Svoje djelatnosti izvodimo na teritoriji čitave BiH, a strukturu klijenata čine državne, entitetske i opštinske institucije i javna preduzeća, privatna preduzeća i druga pravna lica u privatnom vlasništvu, akcionarska i dioničarska društva i sl.

Navešćemo samo neke: Grad Banja Luka (RS), UNDP BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo odbrane BiH (BiH), Opština Travnik (FBiH), Opština Laktaši (RS), R-S Silicon doo Mrkonjić Grad (RS), Opština Višegrad (RS), Agromehanika doo Banja Luka (RS), JZU Univerzitetski klinički centar RS, Komotin doo Jajce (FBiH), Intereuropa dd Sarajevo (FBiH), Fabrika duvana ad Banja Luka (RS), Ars Studio doo Banja Luka (RS), Opština Čelinac, Opština Novi Grad, Opština Gradiška...

Bitno je istaknuti i:

Godišnji promet i broj zadovoljnih klijenata raste iz godine u godinu.
Preduzeće nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza.
Preduzeće redovno izmiruje obaveze po osnovu plata i doprinosa za zaposlene, te obaveze prema dobavljačima i kooperantima.
Preduzeće nikada nije imalo blokiran ni jedan od poslovnih računa, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja profesionalne djelatnosti.


Top